Vocea întregului sector de
upstream din România

„Revolutie” pe piata gazelor

imagineModificarile la OUG 64/2016 privind piata gazelor naturale provoaca o adevarata revolutie in domeniu: va ramane o singura bursa angro, producatorii vor fi obligati sa tranzactioneze pe bursa intreaga cantitate de gaze, se diferentiaza furnizorii de traderi, se va infiinta un comparator de gaze, apar noi piete (precum cea Pentru Ziua Urmatoare, Intrazilnica, de Echilibrare, pentru clientii casnici), dar si agenti de transport (carausi) de gaze etc. Totusi, poate cele mai importante prevederi se refera la faptul ca fie Bursei Romane de Marfuri, fie Opcom, i se vor interzice tranzactiile cu gaze naturale. Iar Romgaz si OMV Petrom vor trebui sa tranzactioneze pe bursa intreaga cantitate produsa, iar pentru functionarea propriilor termocentrale (Iernut si, respectiv, Brazi) vor trebui sa achizitioneze gaze din piata. Reamintim, anul trecut, Guvernul a modificat legea 123/2012 prin OUG 64/2016, practic, obligat de Bruxelles, pentru a putea accesa fondurile europene in vederea construirii conductei de gaze BRUA.

Interconectorul este important pentru Europa pentru ca va reduce dependenta fata de gazele rusesti, in contextul materializarii unor noi proiecte ce vizeaza diversificarea rutelor de transport gaze naturale din Regiunea Marii Caspice inspre Europa Centrala. De asemenea, gazoductul va putea fi utilizat si de catre producatorii din perimetrele off-shore din Marea Neagra. Conducta va avea o lungime totala de aproximativ 550 km pe teritoriul Romaniei, valoarea estimata fiind de aproximativ 560 milioane euro, din care Comisia Europeana contribuie cu 179 de milioane de euro. Pentru aceasta suma, Bruxellesul a cerut autoritatilor de la Bucuresti sa modifice Legea 123/2012, cel putin in ceea ce priveste eliminarea barierelor tehnice si comerciale in calea exportului.

Dar, pentru a liberaliza piata gazelor naturale, asa cum prevedea OUG 64/2016, erau necesare o multime de alte modificari si completari, dar si clarificari, chiar in definirea unor termeni. Astfel, noul pct e) al art. 119, prevede „administrarea pietelor centralizate angro – se acorda o singura licenta pentru operatorul pietelor centralizate angro de gaze naturale si una pentru operatorul pietei de echilibrare”.  Potrivit initiatorilor, Grupul parlamentar PSD, unicitatea operatorului pietelor centralizate angro de gaze naturale si a operatorului pietei de echilibrare este ceruta de Bruxelles. „Prin rezolutia
adoptata de Parlamentul European in data de 15.12.2015 denumita ”Catre o Uniune Energetica Europeana”, text P8_TA(2015)0444 si pentru cresterea lichiditatii pietei concurentiale angro prin centralizarea activitatilor de tranzactionare in PVT (n.r. – punct virtual de tranzactionare) nationale unice administrate de un unic operator de piata, in conditii de transparenta si reguli stricte de acces nediscriminatoriu la informatiile privind cantitatile si preturile de tranzactionare.
Masuri identice cu cele instituite in Austria, incepand cu 01.01.2013, cand, prin Legea gazelor, sa stabilit crearea unui singur PVT national si administrarea tranzactiilor in PVT printr-un singur operator, respectiv prin CEGH (Central European Gas Hub). (http://www.cegh.at/tradinglocation- cegh-vtp). Potrivit legislatiei in vigoare in prezent, operator al pietei de gaze naturale este „persoana juridica ce asigura organizarea si administrarea pietelor centralizate, cu exceptia pietei de echilibrare, in vederea tranzactionarii de gaze naturale pe termen scurt, mediu si lung”. Astfel, au primit licenta ca operatori ai pietei centralizate de gaze naturale atat Opcom (unicul operator al pietei de energie electrica), cat si Bursa Romana de Marfuri (BRM). In conditiile in care prin noile prevederi se va acorda o singura licenta pentru operatorul pietelor centralizate angro, fie Opcom, fie BRM va trebui sa renunte la tranzactiile cu gaze naturale! Prin modificarile la OUG 64/2016, se definesc, in primul rand, pietele de gaze. Astfel, piata angro este „cadrul organizat de tranzactionare a gazelor naturale si a serviciilor asociate la care participa producatorii de gaze naturale, traderii, furnizorii, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie, operatorul pietelor centralizate angro de gaze naturale si clientii angro”.

Piata cu amanuntul este „cadrul organizat in care gazele naturale sunt cumparate de clientii finali, in vederea satisfacerii consumului propriu de la furnizori sau producatori”. Piata centralizata pentru clientii casnici in regim reglementat (PCCC) este „piata centralizata pentru tranzactionarea cantitatilor de gaze naturale destinate alimentarii clientilor casnici, in conditiile cadrului de reglementare stabilit de ANRE, in regim reglementat, in conditii de acces egal, transparent si nediscriminatoriu al acestora la sursele de gaze naturale. Participarea Furnizorilor de Ultima Instanta la aceasta piata este obligatorie”. Piata de echilibrare a gazelor naturale este „piata centralizata, obligatorie pentru participantii la piata angro, organizata si administrata de
operatorul de transport si de sistem in cadrul careia acesta poate efectua tranzactii in scopul desfasurarii de actiuni de echilibrare prin utilizarea produselor standardizate pe termen scurt definite in Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de retea privind echilibrarea retelelor de transport de gaz, pe baza unor reguli specifice aprobate de ANRE; in vederea organizarii pietei de echilibrare, operatorul de transport si de sistem poate delega responsabilitatea administrarii platformei de tranzactionare si/sau responsabilitatea realizarii calculelor de decontare pe baza datelor pe care le colecteaza si le verifica, catre operatorul pietei angro de gaze naturale”.

De asemenea, sunt definite pietele contractelor bilaterale, pentru ziua urmatoare, intrazilnica, pentru alocarea capacitatilor de interconectare, piata secundara a capacitatilor de transport, serviciile de sistem etc. De asemenea, este definit Punct Virtual de Tranzactionare (PVT) – „punct abstract, unic la nivel national, situat intre punctele de intrare in SNT (n.r. – Sistemul National de Transport) si punctele de iesire din SNT, in care gazele naturale sunt tranzactionate indiferent de locatia lor efectiva. Punctul virtual de tranzactionare nu este un punct fizic de intrare/iesire. In punctul virtual de tranzactionare cumparatorii si vanzatorii de gaze naturale tranzactioneaza gazele naturale doar daca sunt participanti la piata si au incheiat un contract cu Operatorul de Transport si Sistem pentru utilizarea punctului virtual de tranzactionare”. PVT va fi administrat de un unic operator de piata, in conditii de transparenta si reguli stricte de acces nediscriminatoriu la informatiile privind cantitatile si preturile de tranzactionare. Potrivit noilor prevederi, este definit si traderul de gaze naturale: o persoana fizica sau juridica ce cumpara si vinde gaze naturale exclusiv pe piata angro de gaze naturale sau tranzit pentru import/export.

De asemenea, apare agentul de transport (carausul), care este persoana fizica sau juridica care are contract pentru transportul si/sau distributia gazelor naturale cu un operator de sistem de transport/distributie si exercita dreptul de proprietate asupra gazelor naturale vehiculate prin sistemul de transport/distributie de la punctele de preluare la intrarea in sistem si pana la punctele de predare la iesirea din sistem.

Interzis la contracte bilaterale directe de gaze naturale

In ceea ce-i priveste pe producatorii de gaze, printre obligatiile acestora apare una noua: sa oferteze si sa tranzactioneze public, transparent si nediscriminatoriu pe pietele centralizate de gaze naturale intreaga cantitate de gaze naturale produsa, mai putin cantitatile aferente consumului propriu tehnologic definit la art. 100 pct. 35). In prezent, consumul tehnologic este definit ca fiind „cantitatea de gaze naturale, certificata pe baza metodologiei elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de productie si inmagazinare, respectiv cantitatea de gaze naturale certificata pe baza metodologiilor elaborate de ANRE, necesara a fi consumata de catre un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfasurarii activitatii de distributie, respectiv de transport al gazelor naturale”.

Potrivit initiatorilor, prin aceasta prevedere se urmareste eliminarea barierelor comerciale, iar toata cantitatea produsa va fi ofertata pe piata concurentiala, pe oricare dintre pietele de gaze naturale organizate. Mai mult, pct. 2 din art. 177, care prevedea ca „piata concurentiala angro functioneaza pe baza de: a) contracte bilaterale intre operatorii economici din domeniul gazelor naturale” se abroga. De altfel, toate prevederile actuale, prin care, pana in anul 2021, producatorii ar fi putut vinde pe bursa numai o anumita cantitate de gaze naturale se abroga. Practic, se interzic contractele bilaterale directe, asa cum se intampla si in cazul energiei electrice. Mai mult, la fel ca la electricitate, se stipuleaza ca „tranzactiile comerciale cu gaze naturale se desfasoara pe piata concurentiala, in mod transparent, public, centralizat si nediscriminatoriu”.

Transparenta la maxim

Una dintre cele mai importante prevederi se refera la transparenta tranzactiilor. Astfel, „pe piata angro de gaze naturale, toate preturile si cantitatile stabilite in urma tranzactiilor efectuate pe toate pietele centralizate de gaze naturale, precum si toate preturile si cantitatile din contractele de pe piata reglementata, contractele de export, contractele de import, contractele intragroup, preturile de transfer si cantitatile aferente se fac publice conform reglementarilor ANRE”. Pe de alta parte, modificarile propuse se refera si la operatorul de inmagazinare, care trebuie sa fie independent, dar aceasta independenta este definita in lege: „un operator de inmagazinare care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticala trebuie sa fie independent cel putin in ceea ce priveste forma juridica, organizarea si procesul de luare a deciziilor fata de activitatea de transport”. „In vederea asigurarii independentei operatorului de inmagazinare se aplica urmatoarele criterii minime: a) persoanele cu functii de conducere din cadrul intreprinderii proprietare a sistemului de transport si al operatorului de inmagazinare nu pot face parte din aceeasi structura”.

Furnizorii au obligatia „sa achizitioneze gazele naturale pe care le furnizeza clientilor casnici in regim reglementat, in conditii de minimizare a costului resurselor alocate, de pe piata centralizata pentru clientii casnici in regim reglementat, pe baza unor proceduri care sa asigure caracterul transparent al procesului de achizitie al gazelor naturale si, in acelasi timp, tratamentul egal si nediscriminatoriu al operatorilor licentiati care participa la procedura de achizitie a gazelor naturale, in calitate de ofertanti, conform reglementarilor emise de ANRE”. Noile prevederi, care diferentiaza furnizorul de trader, reglementeaza si activitatea traderilor: „traderul de gaze naturale are, in principal, dreptul sa factureze si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale conform contractelor incheiate in calitate de vanzator”. Legea are si prevederi in ceea ce priveste sistemul de masurare si obligatiile in acest sens ale transportatorului, producatorilor si distribuitorilor de gaze.

Obligatii pentru ANRE

Modificarile la OUG 64/2016 au si prevederi ce pun „la treaba” Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Astfel, in urmatoarele 2 luni (pana la data de 30 iunie 2017) ANRE trebuie sa emita reglementarile secundare referitoare la activitatile din sectorul gazelor naturale, precum si regulile specifice care vor fi aplicate pe pietele centralizate, dar trebuie sa elaboreze si sa aprobe regimul inmagazinarii gazelor naturale si metodologia pentru integrarea inmagazinarii gazelor naturale in piata concurentiala in scopul asigurarii functionarii in conditii de siguranta si securitate in alimentarea cu gaze naturale a consumatorului final Pana la data de 31 august 2017 ANRE este obligata sa asigure implementarea si functionarea pietelor centralizate de gaze naturale prevazute in prezenta lege, dar si sa reexamineze si aprobe Codul Retelei, astfel incat sa corespunda cu noile prevederi. Pe de alta parte, ANRE are dreptul sa suspende functionarea pietei concurentiale, inclusiv sa suspende temporar exportul in conditii de criza, dar prevederile se aplica pe baza unei reglementari aprobate prin ordin al presedintelui ANRE, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a noilor prevederi.

Pe de alta parte, ANRE are obligatia de a infiinta un comparator de preturi: „in vederea informarii corecte si complete a consumatorilor de gaze naturale, clienti finali casnici si noncasnici, ANRE va asigura functionarea unei platforme online de comparare a preturilor, unde fiecare furnizor de gaze naturale, care face oferte catre aceste categorii de clienti, este obligat sa publice ofertele de pret actualizate. Operationalizarea acestei platforme se va realiza in termen de maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”, se arata in modificarile propuse de Grupul parlamentar PSD.

10% profit garantat! De 20 de ori mai mare decat dobanda la un depozit bancar

O prevedere destul de neclara este cea referitoare la metodologiile de tarifare. Potrivit noilor modificari propuse, „metodologiile de stabilire a preturilor si tarifelor reglementate (n.r. – tarifele reglementate de ANRE sunt cele de transport, distributie si inmagazinare, precum si marja furnizorului) se aproba de ANRE, dupa informarea si consultarea tuturor partilor interesate. In calculul acestora vor fi luate in considerare costurile justificate ale activitatilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare si protectia mediului, precum si o cota rezonabila de profit, care nu poate fi mai mare de 10%”. Nu se spune la ce anume se aplica acest procent! Oricum, din punctul nostru de vedere, procentul este enorm, daca se refera la rata de rentabilitate! In prezent, rata reglementata a rentabilitatii capitalului in a treia perioada de reglementare (2013 – 2017) pentru activitatile de distributie si furnizare reglementata a gazelor naturale a fost stabilita de ANRE la 8,43%. Altimnteri spus, daca un distribuitor pune o teava de gaze pentru care cheltuie 100 de lei, prin tarif i se recunoaste suma de 108,43 lei. Noile prevederi spun ca acelasi distribuitor, daca va pune o conducta cu 100 lei, va primi prin tariful de distributie 110 lei! Daca acelasi distribuitor depune in banca 100 de lei, la sfarsitul anului primeste 100,5 lei! Adica „o dobanda” de 20 de ori mai mare decat daca si-ar depune banii in banca! In fine, o ultima prevedere, propusa de cativa deputati PNL, face referire la consumatorul vulnerabil. „Ca si masura tranzitorie pana la intrarea in vigoare a legii 169/2016, Guvernul va stabili schema de ajutor financiar pentru consumatorul vulnerabil pana la data de 30 septembrie 2017. Modul de definire a consumatorului vulnerabil precum si constituirea schemei de ajutor financiar se stabileste prin Hotarare de Guvern pentru perioada 01 noiembrie 2017 -31 martie 2018”, se arata in propunere. „Tinand cont de faptul ca legea 196/2016, lege ce defineste consumatorul vulnerabil, precum si schema de ajutor a acestuia intra in vigoare 01.04.2018 este necesara elaborarea unui HG pentru protectia consumatorului vulnerabil in iarna 2017-2018”, motiveaza liberalii.

Sursa: Focus-Energetic

STIRI INTERNATIONALE

Norway: Drilling...

While global offshore exploration activity has been flat year-to-date, the situation has been far more buoyant on the Norwegian Continental Shelf...

U.S. Federal Gulf of...

The U.S. Energy Information Administration (EIA) expects oil production in the Gulf of Mexico to set new production records in 2019 and in 2020,...

Brazil: ANP approves...

The ANP has published, in the Official Gazette, the list of the last four companies approved to participate in the 6th Production Sharing Round -...
STIRI LOCALE

Deutsche Bahn caută...

Compania feroviară Deutsche Bahn (DB) a început un proces de licitație pentru aproximativ 500 GW...

Nou program de stocare...

Cercetătorii au prezentat un program menit să producă baterii de înaltă performanță în Statele...

ANRE a chemat la...

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a convocat marți la discuții toţi importatorii...
COTATII OIL & GAS