Vocea întregului sector de
upstream din România

Daniel Apostol, în Piaţa Financiară: Un euro investit în sectorul de exploatare onshore a petrolului are un impact de peste trei ori mai mare în întreaga economie

Daniel Apostol, secretar-general ROPEPCA

Auzim des vorbindu-se despre impactul unei industrii sau chiar al unei singure companii, în economia naţională, subliniindu-se factorul de multiplicare economică. Auzim la fel de des că sectorul energetic are ca scop să facă din România un pol regional de stabilitate şi securitate energetică.Tocmai de aceea este bine să ştim care este contribuţia sectorului de petrol la construcţia acestui pol de stabilitate economică şi geostrategică, mai ales contribuţia sectorului upstream onshore, adică a industriei onshore de explorare şi producţie de ţiţei şi gaze naturale.

România subliniază adesea tradiţia naţională îndelungată a industriei petroliere şi mândria de a fi unul dintre cele mai puţin dependente de importuri de energie dintre statele membre UE. Dar când vine vorba despre companiile care au susţinut de-a lungul timpului dezvoltarea industriei şi implicit asigurarea producţiei la aceste cote, discursul capătă uneori urme nejustificate de îngrijorare cu privire exploatarea resurselor naţionale de către entităţi private, de parcă acestea ar opera exclusiv pentru sine. Exploatarea resurselor de hidrocarburi este o industrie în sine, funcţionând după aceleaşi reguli ca alte industrii. Asigurarea unei marje de profit pentru investitorii care pun în joc capitalul, asumându-şi riscuri, face parte din logica fundamentală a economiei de piaţă. Faptul că obiectul industriei îl fac resursele naturale ale Statului este reflectat în politica naţională de concesionare şi respectiv impozitare a acestor concesiuni. Ceea ce rezultă din acest proces este în primul rând accesul sigur al tuturor cetăţenilor la energie. Deşi sfera largă de utilizare a făcut că accesul la energie să fie perceput ca un drept, acesta este în fapt un serviciu de importanţă crucială de care cineva trebuie să se îngrijească pentru că noi să îl putem accesa nemijlocit oricând. În plus, el vine cu o serie de beneficii colaterale în economie, valoare adăugată prin dezvoltarea pe orizontală şi verticală a industriei energetice, cu efecte induse în alte sectoare economice, contribuţii la bugetul de stat.

În acest context, este necesar ca această contribuţie să fie cuantificată factual, cu cele mai bune instrumente şi cei mai buni specialişti, dincolo de afirmaţiile standard care, deşi nu sunt deloc de neglijat pentru că prezintă realităţile economice ale României, au devenit obişnuinţă: 'industria energetică este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat', 'cel mai mare angajator în raport cu statele membre UE' etc.

Dincolo de acestea, vorbim despre un efect general de multiplicare a fiecărui cent investit greu de neglijat în industrie în general şi mai ales în România, unde datorită profilului rezervelor, fragmentat, sondele şi oamenii care le operează în vederea exploatării sunt în număr semnificativ mai mare.

Vorbim despre un efect general de multiplicare a fiecărui cent investit greu de neglijat în industrie în general şi mai ales în România

Studiul 'Impactul industriei onshore de explorare şi producţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale asupra economiei româneşti', realizat de KPMG, vine să cuantifice cu instrumente consacrate impactul semnificativ direct şi indirect pe care investiţiile în industria onshore de explorare şi producţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale îl generează în economia românească.

Studiul analizează impactul pe care îl are o investiţie de 1 miliard de euro, nivelul estimat ca fiind necesar pentru menţinerea nivelului actual al producţiei de ţiţei şi gaze naturale, asupra locurilor de muncă, a Produsului Intern Brut şi a contribuţiilor fiscale la bugetul de stat pe durata de viaţă a investiţiei, estimată la un an de construcţie şi 10 ani de producţie. Prin lanţul de interdependenţe, aceste efecte sunt propagate în alte sectoare economice, generând, de asemenea, un impact indus considerabil.

Industria upstream onshore reprezintă un angajator important în România, cu peste 25.000 de salariaţi angajaţi direct, conform Institutului Naţional de Statistică. Aceştia reprezintă o treime din totalul angajaţilor din industria de explorare şi producţie de ţiţei şi gaze naturale din Uniunea Europeană, conform statisticilor Comisiei Europene.

Ponderea ridicată se datorează condiţiilor geologice dificile din România, ce derivă inclusiv din perioada lungă de exploatare.

Operând peste 400 de zăcăminte petroliere, majoritatea fiind mici, fragmentate şi cu un grad ridicat de depletare, sunt necesare peste 13.000 de sonde pentru a asigura producţia la nivelele actuale.

Sectorul upstream onshore creează sau menţine 25.800 de locuri de muncă direct şi indirect, la care se adaugă un impact indus de 20.100 de locuri de muncă

Studiul KPMG arată că, în urmă unei investiţii de I miliard de euro în explorarea şi producţia de ţiţei şi gaze naturale, sectorul upstream onshore creează sau menţine 25.800 de locuri de muncă direct şi indirect, la care se adaugă un impact indus de 20.100 de locuri de muncă. În total, acest nivel al investiţiilor generează un impact de 45.900 locuri de muncă pe parcursul investiţiei; dintre acestea, 15.000 sunt menţinute sau nou create în anul în care se realizează investiţia, iar alte 3.000 anual pe parcursul următorilor 10 ani de producţie medie. Angajaţii acoperă o plajă largă de discipline - foarte mulţi dintre lucrătorii 'blue collars", beneficiari ai unor salarii peste media calificării, sunt în zone cu tradiţie în exploatare, astăzi rămase monoindustriale, de ale căror venituri depind, de cele mai multe ori, familii întregi. Un număr semnificativ de angajaţi îl reprezintă şi cei cu înalta calificare, specializaţi în inginerie, geologie, mediu sau siguranţă.

O investiţie medie de 1 miliard de euro în sectorul de explorare şi producţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale generează şi un impact de 3,2 miliarde de euro în PIB-ul României, din care 2,3 miliarde euro direct şi indirect, iar 0,9 miliarde de euro impact indus. Acest efect este amplificat de faptul că aproximativ 90% dintre furnizorii contractaţi de companiile petroliere din România sunt, la rândul lor, autohtoni. Doar pe parcursul ultimilor 5 ani, contribuţia directă a industriei în ceea ce priveşte valoarea adăugată creată anual a fost de peste 1% din totalul PIB-ului României.

Dacă este luat în considerare şi impactul intersectorial, contribuţia totală a acestei industrii este mult mai mare.

Impactul indirect se reflectă, în principal, asupra sectoarelor de rafinare a petrolului şi producţie de energie electrică şi termică, împreună cu lanţul de aprovizionare al acestor industrii. În momente de vârf ale economiei, în România au înflorit companiile de prestări servicii, atât locale cât şi internaţionale.

Schlumberger şi-a stabilit la Ploieşti sediul regional pentru Europa de Est. Tot lângă Ploieşti şi-a deschis în anul 2013 fabrică importantul producător de utilaje petroliere Lufkin, parte din gigantul american GE.

Aceştia au mizat pe faptul că în România găsesc nu doar o poziţie strategică din care să-şi conducă operaţiunile regionale, dar şi o piaţă locală dezvoltată, care asigura un flux continuu de cerere, precum şi forţă de muncă calificată, care le răspunde exigenţelor.

Impactul indus este reprezentat de valoarea adăugată generată din cheltuielile consumatorilor casnici că urmare a unei creşteri în câştigurile salariale, rezultată în mod direct sau indirect din industria onshore de explorare şi producţie a ţiţeiului şi a gazelor naturale şi de la furnizorii acestei industrii. Simplul fapt că în România se creează un număr ridicat de locuri de muncă plătite peste media naţională generează, dincolo de beneficiile la nivel personal, un efect de propagare a acestor cheltuieli suplimentare în economia naţională.

Investiţia de 1 miliard de euro se multiplică 1 la 1 în veniturile fiscale la bugetul de stat

În acelaşi interval de timp, investiţia de 1 miliard de euro se multiplică 1 la 1 în veniturile fiscale la bugetul de stat: dintr-un miliard de euro investit în producţia de hidrocarburi, un alt miliard va ajunge, prin plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată, redevenţelor şi contribuţiilor la asigurările sociale, pe durata celor 11 ani, la bugetul de stat.

România este una dintre ţările cu cele mai mari rezerve de ţiţei şi gaze naturale din Europa, având rezerve dovedite de ţiţei de peste 315 milioane bep şi rezerve de gaze naturale de peste 640 milioane bep, rezerve ce recent au plasat ţară noastră pe a treia poziţie între ţările Uniunii Europene în ce priveşte independenţa energetică. Totuşi, în absenţa unor investiţii suplimentare semnificative în identificarea de noi zăcăminte şi în sporirea factorului de recuperare din zăcămintele existente, rezervele dovedite de ţiţei se vor epuiza în-doar 12 ani la nivelele actuale de producţie, iar cele de gaze naturale vor fi epuizate în 9 ani.

Pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a acestor locuri de muncă, a impactului în PIB şi a veniturilor la bugetul de stat, Statul are responsabilitatea să îşi asume un rol activ în stimularea investiţiilor în acest sector. în competiţia mondială pentru atragerea capitalului, trebuie să ofere nu doar accesul la potenţiale rezerve, ci un cadru atractiv în care companiile să decidă să le exploreze şi ulterior să le poată exploata. Totodată, pentru majoritatea rezervelor mature care pot fi exploatate comercial doar cu investiţii în redezvoltare, lucrări de work-over şi alte intervenţii cu tehnologii sofisticate, cadrul trebuie adaptat astfel încât să le prelungească acestora durata de viaţă în condiţii de viabilitate. Nicio companie privată nu va opera sonde pe pierdere, iar în România pragul de rentabilitate este extrem de sensibil la orice schimbări, fie că vin din piaţă, fie că vin din cadrul fiscal şi de reglementare.

În contextul unor preţuri scăzute la nivel internaţional pentru ţiţei şi gaze naturale, competiţia între zonele de producţie la nivel mondial pentru capitalul necesar operaţiunilor devine mai acerbă, marjele de profit ale investitorilor fiind diminuate. Astfel, capitalul mondial tinde să se îndrepte către zonele cu costuri de producţie scăzute, cu un cadru de reglementare modern, stabil şi predictibil şi cu un sistem fiscal cât mai favorabil. în absenţa unui cadru propice, există riscul că industria de explorare şi producţie din România să aibă dificultăţi în a atrage investiţiile necesare nu doar pentru a extinde durata de viaţă a zăcămintelor şi inclusiv a beneficiilor generate pentru economia naţională, cât şi pentru a menţine producţia la nivelele actuale.

Acum când putem aprecia fundamentat că industria petrolieră onshore are un impact economic mare asupra întregii economii, dar ne lipsesc atât o Strategie Energetică Naţională, cât şi un cadru fiscal predictibil, întrebarea rămâne încotro dorim să ne îndreptăm? Cine îşi asumă o dezbatere publică transparentă şi coerentă pe aceste subiecte, care în cele din urmă să dea direcţia în care ne îndreptăm? Căci astăzi, în absenţa acestor două elemente fundamentele care să ghideze investiţiile, ne îndreptăm spre nicăieri.

 

Sursa: Piaţa Financiară

STIRI INTERNATIONALE

BHGE changes its name...

Baker Hughes, a GE company has announced its successful name change to Baker Hughes Company and will begin trading on the New York Stock Exchange...

Total opens a Digital...

Total will open a Digital Factory in Paris in early 2020 that will bring together up to 300 developers, data scientists and other experts to...

Total launches its...

Total has announced that its first large liquefied natural gas (LNG) bunker vessel has been launched, following the signature of a long-term...
STIRI LOCALE

Virgil Popescu – cel...

Bogdan Tudorache Surse contactate de energynomics.ro au confirmat numele lui Virgil Popescu ca...

CITR: Hidroserv este...

Bogdan Tudorache Casa de Insolvență Transilvania a emis un comunicat conform căruia Hidroserv...

Reluarea importurilor...

Companiile autohtone și-au majorat în luna august cu peste 16% sau 313 GWh importurile de gaze...
COTATII OIL & GAS