Vocea întregului sector de
upstream din România

Industria de petrol si gaze din Romania: problemele unei industrii in dezvoltare

imagineVarinia Radu, CMS Cameron McKenna - Partener

Ca producător de energie, industria de petrol și gaze are un rol important pe termen lung, contribuind la nevoile societății și din acest motiv, este vital să funcționeze în condiții de siguranță și responsabilitate, protejând mediul și răspunzând preocupărilor legate de impactul social și economic de la nivelul comunităților locale. În strădania continuă de a asigura piața cu hidrocarburi, companiile de petrol și gaze își asumă riscuri semnificative, atât operaționale, cât și financiare.

Accesul la informații

În România, informațiile de natură tehnică și economică referitoare la petrol și gaze,  sunt informații clasificate (secret de serviciu). Astfel de informații sunt guvernate de către legislația specială si reglementari suplimentare emise de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (“ANRM”). Acordurile  de concesiune, permisele și studiile de evaluare sunt, conform legislației actuale, clasificate ca secret de serviciu. Astfel încât, folosirea acestor informații, inclusiv în scopul  evaluării și auditului financiar, este limitată și condiționată de aprobarea ANRM.  Dificultățile pentru companiile de petrol și gaze apar când fluxul operațiunilor ar putea fi întrerupt sau întârziat până la aprobarea ANRM a accesului terților contractanți la aceste informații clasificate, informații  vitale pentru procesul decizional.

Ca orice industrie în dezvoltare cu actori internaționali, accesul la informații este o problemă importantă care, în scopul creșterii investițiilor și  a evaluării corecte a existenței și  a valorii  resurselor, ar necesita o reformare a sistemului legislativ.

În consecință, compararea și corelarea  cu alte jurisdicții cu tradiție în industria de petrol și gaze care sunt modele de succes, ar putea fi o soluție optimă pentru a crea flexibilitatea dorită. În lumina interesului național declarat pentru adoptarea unei politici energetice adaptate nevoilor actuale, modificări legislative având în prim-plan accesibilitatea datelor istorice, stabilirea unui regim diferențiat în funcție de caracteristicile datelor (primare sau prelucrate), crearea de reguli de utilizare a datelor bazate pe considerente “need to know”, pot fi factori care să genereze un mediu investițional atractiv.

Accesul la teren

Recent, industria de petrol și gaze se confruntă cu dificultati practice la nivel local și regional, apreciate de către investitori ca fiind obstacole reale în îndeplinirea angajamentelor stabilite în acordurile de concesiune. De exemplu, accesul la terenul aferent perimetrului petrolier concesionat, esențial pentru executarea operațiunilor, este de obicei îngrădit ca urmare a refuzului nejustificat al proprietarilor de a acorda accesul la terenurile lor, refuzând chiar negocieri de bună credință în vederea stabilirii unor compensări juste și prealabile. Mai mult, identificarea proprietarilor este de asemena un proces îndelungat și nu întotdeauna încununat de rezultate. Astfel de situații sunt  generatoare de daune semnificative titularului și statului, prin imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale într-o perioadă de timp adecvată și rezonabilă. În lumina “psihozei gazelor de șist” și a lipsei de întelegere a drepturilor de acces și servitute prevăzute de către Legea Petrolului, cooperarea cu autoritățile locale devine un factor critic.

Având în vedere cele enunțate anterior, este vitală creșterea nivelului de conștientizare a publicului referitor la interesul național asociat cu valorificarea resurselor de hidrocarburi și rolul strategic în asigurarea securității resurselor de energie, dar și o colaborare mai strânsă a autorităților centrale și locale. Adoptarea unui sistem legislativ flexibil și actualizat, cu scopul de a aborda dificultățile curente de accesare a terenurilor, ar putea constitui, de asemenea, o opțiune de remediere prin  propuneri de lege ferenda corespunzatoare.

Considerații privind taxele

Recentele modificări ale Codului Fiscal (aplicabile din ianuarie 2014), respectiv intrarea în vigoare a unei așa-numite “taxă specială de construcție” (“TSC”), reprezintă o altă provocare pentru investițiile locale în sectorul de petrol și gaze. TSC reprezentând un factor surpriză, taxa fiind aplicabilă la valoarea brută a mijloacelor de inventar, lucru care nu a putut fi prevăzut de către companii înainte de începerea investițiilor. Prin urmare, TSC poate atrage un puternic impact negativ asupra profitabilității proiectului. Având în vedere preocuparea din rândul investitorilor referitoare la aplicarea taxei speciale, este îndreptățit să ne așteptăm ca Guvernul să înceapă procesul de revizuire a acestei taxe și a normelor de aprobare a acesteia.

Costurile ridicate de investiții specifice acestei industrii sunt planificate pentru fazele de explorare și dezvoltare (care ar putea dura aprox. 5-10 ani), timp în care, nu se obține nici un venit din operațiuni, până când se atinge etapa de producție și atunci numai în cazul în care sunt descoperite resurse de hidrocarburi exploatabile din punct de vedere tehnic și  comercial.

În acest context, pe lângă TSC, noul sistem obligatoriu de impozitare a veniturilor și nu a profitului, aplicabil oricărei societati comerciale care, prin îndeplinirea anumitor criterii, este, în scopuri fiscale, asimilată în mod automat micro-întreprinderilor, are potențialul de a afecta în mare măsură investitorii din industria de petrol și gaze care desfășoară activități specifice fazei de explorare și / sau celei de dezvoltare (prin urmare, nu produc petrol și gaze și sunt în imposibilitatea de a genera venituri). Având în vedere regimul fiscal obligatoriu intrat în vigoare de la sfârșitul anului 2013, toate pierderile acumulate în cadrul acestui regim nu vor putea fi capitalizate.

Prin urmare, se impune  revizuirea noului regim al micro-întreprinderilor care să aibă în vedere particularitățile companiilor de petrol și gaze, prin natură și / sau magnitudine, nu pot fi asimilate, chiar și pentru scopuri fiscale, micro-întreprinderilor.

Influența internațională

Provocările unei industrii care se confruntă cu concurența internațională într-un mediu dinamic global sunt multiple și permanente și este normal ca maturizarea sectorului de petrol și gaze să genereze numeroase probleme în practică. Pentru a asigura un cadru legal stabil, transparent și competitiv, este vital ca Guvernul să răspundă preocupărilor industriei și să angajeze consultări care să îmbunătătească conditiile mediului de afaceri și să satisfacă interesul tuturor partilor interesate.  Crearea unui cadru legal atractiv și conform celor mai bune practici internationale, adaptat celor mai de succes modele este de importanța capitală.

Având in vedere faptul că cele mai bune practici din industrie nu sunt menite să contravină sau să se suprapună sistemului legislativ național, un astfel de set de reguli poate să fie impementat suplimentar pentru a crea un mediu de investiție atractiv.

Măsurile de dereglementare totală  a pieței de gaze naturale  pentru consumatorii industriali, crearea platformei de tranzacționare a gazelor, și câteva modificări adiacente la Legea Petrolului care creează un cadru mai flexibil pentru asocieri (joint-ventures) și prin urmare o piața mai dinamică, sunt pași importanți facuți în acest sens.

Nevoia unei noi legislații

Un exemplu pozitiv de răspuns la dificultățile cu care se confruntă industria de petrol și gaze sunt modificările legislației referitoare la regimul pășunilor, care anterior nu permitea desfașurarea de operațiuni de petrol și gaze. Acest fapt reprezintă un precedent important în colaborarea diverselor părti interesate.

Având în vedere evenimentele geo-politice recente, rolul României în centrul și estul Europei precum și în regiunea Mării Negre devine de o importanță strategică.

Rămane de vazut  cum va materializa țara noastră această șansă, în mod special vis-à-vis de reașezarea rutelor intercontinentale de transport a hidrocarburilor și  de crearea pieței comune europene de gaze naturale.

 

Autor: Varinia Radu

STIRI INTERNATIONALE

Mongolia: Petro Matad...

Petro Matad has announced the results of drilling and logging operations at the Gazelle-1 well in the north of Block XX, eastern Mongolia and has...

UK: Cairn's Chimera...

Cairn has completed drilling of wildcat well 03/17a-3, known as Chimera. The objective of the well was to prove hydrocarbons in Paleocene Heimdal...

Turkey: Valeura Energy...

Valeura Energy, the upstream natural gas producer focused on appraising and developing an unconventional gas accumulation play in the Thrace Basin...
STIRI LOCALE

Deutsche Bahn caută...

Compania feroviară Deutsche Bahn (DB) a început un proces de licitație pentru aproximativ 500 GW...

Nou program de stocare...

Cercetătorii au prezentat un program menit să producă baterii de înaltă performanță în Statele...

ANRE a chemat la...

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a convocat marți la discuții toţi importatorii...
COTATII OIL & GAS