Vocea întregului sector de
upstream din România

Proiectul Legii redevenţelor, pus în dezbatere publică

imagineMinisterul Economiei a pus astăzi în dezbatere publică proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale. În expunerea de motive, autorii proiectului arată că au avut în vedere "necesitatea simplificării legislaţiei şi restrângerii într-un cadru legal unitar, uşor de actualizat, construit să asigure contribuţii juste a operatorilor din domeniul exploatării resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale la efortul general de dezvoltare a ţării şi asigurării stabilităţii financiare a economiei, corespunzător importanţei şi caracterului neregenerabil al acestor bogăţii naturale". De asemenea, autorii proiectului motivează: "Creşterea consumului de materii prime determină reducerea drastică a resurselor neregenerabile, fapt ce determină o atenţie sporită din partea statului cu privire la redevenţele încasate. În acest context, resursele minerale, petroliere şi hidrominerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării (onshore) şi al platoului continental, în zona economică din Marea Neagră (offshore), delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român. În România, ca şi în majoritatea ţărilor din Europa centrală şi de est, resursele minerale, petroliere şi hidrominerale fac parte din proprietatea publică a statului şi se pun în valoare prin contracte de concesionare, drept acordat în schimbul achitării unei redevenţe, în compensaţie pentru deprecierea resursei exploatate". Potrivit expunerii de motive, punerea în valoare a resursele minerale, petroliere şi hidrominerale se face prin:

 -activităţi miniere de exploatare (inclusiv experimentală), care conduc la obligaţia titularilor de licenţe/permise la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere;

 -operaţiuni petroliere de exploatare, care conduc la obligaţia titularilor de acorduri petroliere la plata către bugetul de stat a unei redevenţe petroliere.

 Autorii proiectului mai notează că importanţa deosebită a sectoarelor petrolier şi minier pentru economia ţării noastre determină reevaluarea aportului acestora la bugetul de stat. Activităţile miniere de exploatare a resurselor minerale precum şi operaţiunile petroliere de exploatare a petrolului şi gazelor naturale sunt desfăşurate de titularii de concesiuni în baza Legii Minelor nr. 85/2003 şi Legii Petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, prin propunerile făcute se urmăresc, în principal, următoarele modificări:

 "- sistematizarea redevenţelor pe domeniile onshore şi offshore,

 - separarea redevenţelor pe tipuri de resurse: minerale, hidrominerale şi petroliere,

 - completarea cadrului normativ prin introducerea cotelor de redevenţă pentru resursele petroliere din domeniul upstream offshore,

 - completarea cadrului normativ prin introducerea cotelor de redevenţă pentru resursele hidrominerale din domeniul upstream onshore,

 - actualizarea cotelor de redevenţă, pornind de la experienţa acumulată de autoritatea competentă în urma aplicării prevederilor Legii Minelor nr. 85/2003 şi Legii Petrolului nr. 238/2004,

 - modificarea termenelor de raportare/plată a redevenţelor de la trimestru la lună,

 - introducerea posibilităţii de actualizare periodică a cotelor de redevenţă, prin hotărâre a Guvernului, pe baza unor analize economice respectiv prin aplicarea cursului de schimb oficial lei/euro stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz".

 De asemenea, prin propunerile făcute se urmăresc, în principal, următoarele completări:

 "- introducerea posibilităţii de actualizare a cotelor de redevenţă, de către autoritatea competentă, la prelungirea duratei contractelor de concesiune, prin aplicarea cotelor de redevenţă aflate în vigoare la data semnării actelor adiţionale,

 - se introduce obligaţia de reziliere de îndată a contractelor de concesiune în cazul neplăţii redevenţei datorate statului pe o perioadă mai mare de 6 luni de la data scadenţei, de către autoritatea competentă,

 - se introduc ca referinţe în stabilirea preţului de referinţă a resurselor petroliere piaţa Brent pentru ţiţei respectiv piaţa centralizată angro - OPCOM pentru gaze naturale".

Proiectul de lege poate fi descarcat de aici.

 

Sursa: bursa.ro

STIRI INTERNATIONALE

UK: IGas provides...

IGas has provided an update on the Tinker Lane and Springs Road shale gas wells in Nottinghamshire. Drilling operations at Springs Road-1 are...

Norway: Equinor makes...

The Norwegian Petroleum Directorate reports that Equinor, operator of production licence PL 248 C, has completed the drilling of wildcat well...

Norway: Wellesley's...

The Norwegian Petroleum Directorate reports that Wellesley Petroleum, operator of production licence PL 931, has completed the drilling of wildcat...
STIRI LOCALE

OMV Petrom...

OMV Petrom sponsorizează cu 10 milioane de euro proiectul Asociației Dăruiește Viață pentru...

Pe locul 5 în Europa...

Investițiile mari din sectorul agricol au dat roade, constată o analiză realizată de UTILBEN și...

Romgaz: Profit în...

Romgaz a înregistrat în 2018 un profit net de 1,4 miliarde de lei, în scădere cu 22% față de cel...
COTATII OIL & GAS